Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya träd vid hamnterminalen

Publicerad 2021-05-07 12:52
Just nu planteras 14 nya träd vid hamnterminalen i Visby.

Det är 14 nya plataner som sätts ner i de redan gjorda runda planteringarna. Där stod det tidigare kärrekar, men de tålde miljön dåligt vid terminalen där det förstås kan vara lite tuff väderlek ibland.

Karaktäristiskt för platanerna är att barken flagnar och får ett kamouflageliknande utseende. Bladen är stora och lönnliknande. Träden är av en sort som blir 10-15 meter höga efter cirka 20 år.