Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland öppnar digital vaccinationsbokning

För att göra bokningen mer tillgänglig och för att förbereda för en högre vaccinationstakt, lanserar Region Gotland en digital vaccinationsbokning under nästa vecka.

Vaccinationsbokningen kommer att ske genom appen Alltid Öppet.

- Vi har ett fungerande system med telefonbokningen där vi kan styra per årskull och ha bra kontroll över vilka grupper som vi släpper på i bokningen. Att också ha en digital bokning innebär inte att vi har mer vaccin att boka in personer på, men när leveranserna framöver ökar är det viktigt att kunna möta upp viljan att boka på ett tillgängligt sätt, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Vaccinationsbokningen via telefonnummer 0498-26 98 00 kommer även fortsatt att finnas som ett komplement för den som inte har e-legitimation eller av annan anledning behöver göra sin bokning via telefon.

Bokning via appen Alltid Öppet

Den digitala bokningen av tid för vaccination kommer att göras via appen Alltid Öppet. Det är samma app som Region Stockholm använder och som den senaste veckan har haft tekniska problem på grund av hög belastning.

- I Region Stockholm uppstod ett väldigt stort tryck eftersom många ville logga in samtidigt på kort tid.  Det är självklart olyckligt att drabbas av problem med digitala tjänster som är viktiga för allmänheten men det är också något att ta höjd för och åtgärda, för att undvika liknande problem framåt, säger Fredrik Hasselberg, digitaliseringschef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.   

Att Region Gotland också kommer att använda appen Alltid Öppet innebär att vi delar kapaciteten med Region Stockholm.

- När det uppstår problem med till exempel en hög belastning så påverkas alla som använder den, alltså även vi som bor på Gotland. Jag känner mig trygg med att Region Stockholm åtgärdar de problem som uppstår. Det är däremot inte så stor risk att de digitala bokningar som sker här på Gotland i sig kommer att skapa problem. Vi står för en väldigt liten del av den totala användningen av Alltid Öppet, som finns nedladdad hos cirka 1,4 miljoner användare, säger Fredrik Hasselberg.

Den digitala vaccinationsbokningen mot covid-19 öppnar för aktuell åldersgrupp, under nästa vecka.