Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Litet sällskap på strand med raukar, Ljugarn. Foto: Mostphotos/Gösta Knochenhauer

Följer vi rekommendationerna kan smittspridningen plana ut i sommar

Publicerad 2021-05-06 15:39
Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade idag tre olika scenarier för hur smittspridningen skulle kunna se ut de kommande tre månaderna. Det kan bli en minskning till låga nivåer under juli och augusti. Men det förutsätter att människors kontakter ligger kvar på låga nivåer och att vaccinationerna fortgår som planerat.
– De här beräkningarna tydliggör att det behövs en god efterlevnad för att vi säkert ska se en minskning av smittspridningen. Skillnaden mellan scenarierna 0, 1 och 2 är hur många kontakter vi har. Ökar vi antalet kontakter kommer vi se ett ökat antal fall med en topp i sommar. Det scenariot vill vi inte ha. Vi behöver verkligen hjälpas åt att bromsa smittspridningen. Återigen, coronaviruset kommer inte sluta sprida sig utan det krävs ett aktivt agerande från oss alla för att inte hamna i scenario 2, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 

De nationella scenarierna för smittspridning i korthet

 
Scenario 0: Kraftigt avtagande smittspridning med utplaning i juli.
Scenario 1: Sjunkande smittspridning och låga nivåer under juli och augusti.
Scenario 2: Ökande smittspridning med viss minskning i juni men planar inte ut till låga nivåer förrän under hösten.