Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skolinformatör Jennie Johansson instruerar eleverna Engla Mårtensson och Kayle Moen: Foto: Arne Höglin

Praon fungerar på ett annat sätt under coronapandemin

Publicerad 2021-05-06 12:12
För många skolor har covid-19 satt käppar i hjulet för praoverksamheten och många elever kommer inte kunna genomföra en vanlig prao. Men det finns möjlighet för grundskolorna att genomföra så kallad alternativ PRAO. Det har bland annat Fårössundskolans elever gjort, tillsammans med Försvarsmakten.

Upplägget för alternativ prao kan se lite olika ut, men ska innehålla arbetsmarknadsorienterande aktiviteter. En del skolor satsar på att bjuda in olika företag som digitalt eller på annat sätt utifrån smittskyddsrestriktionerna, föreläser och berättar om sitt företag och sin bransch. Eleverna får också lektioner i arbetsmarknadskunskap och entreprenöriellt lärande, göra intressetest, se på filmer om olika yrken med mera.

Tio elever från Fårösund har gjort alternativ prao på Gotlands regemente

Fårösundsskolan är en av de skolor som genomför alternativ prao. Tio elever i årkurs 8, har kunnat få vara på plats på P18 för att få reda på mer om Försvarsmaktens olika yrken och totalförsvarsinformation. Eleverna bland annat fått lära sig göra upp eld, resa och riva tält och även fått en kortare sjukvårdsutbildning.

- Under några dagar har de fått en inblick i regementets verksamhet och framtida anställningsbehov. Tyvärr satte pandemin stopp för de planerade övernattningarna i tält utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Arne Höglin, som är studie- och yrkesvägledare och funnits med på plats. 

- När situationen är som den är med corona så har samarbetet med Försvarsmakten varit ett mycket bra alternativ till den ordinarie praon. Det har fungerat bra på alla plan och eleverna har få med sig många och viktiga erfarenheter, säger Jan Källström som är rektor för Fårösundsskolan.

Fler praoplatser behövs till de 1200 elever som gör prao varje år

Ett normalår är det ungefär 300-350 unika arbetsplatser/verksamheter som erbjuder praoplatser till Region Gotlands cirka 1200 elever som gör sin prao varje år. En del arbetsplatser tar emot en vecka och en elev och andra tar emot två elever åt gången och upp till 22 veckor om året.

Region Gotland är alltid i behov av nya praoplatser så att eleverna att i mesta möjliga mån kan få göra prao inom områden de är intresserade av.

- Ungdomarna önskar sig gärna att få komma till hantverksföretag, mäklare och arkitekter, men det är svårt att uppfylla då vi saknar sådana praoerbjudanden. Arbetsgivare som är intresserade av att ta emot praoelever till hösten är välkomna att kontakta mig eller gå in på samverka.nu och registrera sig, säger Marianne Ekedahl, som är praktiksamordnare vid Region Gotland.

Fakta - vilka tar emot PRAO-elever?

Alla praktikplatser registreras i en platsbank. Det finns arbetsplatser som tar emot en elev per vecka och andra tar emot två elever åt gången och upp till 22 veckor om året. Arbetsplatserna utgörs till stor del av öns varuhus såväl som butiker inom livsmedelsbranschen och grossistföretag.

Ungefär en femtedel av praoplatserna erbjuds av någon av Region Gotlands verksamheter. Hälso- och sjukvården samt socialförvaltningen bidrar bland annat med så kallad vårdprao för 32 elever i årskurs 8 på vårterminen. Alla regionens förvaltningar tar emot praoelever på inom sina respektive staber på Visborg under 1-2 veckor per termin.

Läs mer om PRAO och vem du kan kontakta https://gotland.se/prao

Registrera och erbjud praktikplats https://www.samverka.nu/

Se gärna vår praofilm om Region Gotland