Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsbokningen öppnar för dig som är född 1959 eller tidigare

Torsdag 6 maj klockan 06.30 öppnar bokningen för dig som är född 1959 eller tidigare. Bokningen är ännu inte öppen för dig i riskgrupp. Vänligen respektera ålderprioriteringen.

Bokningen är också öppen för sammanboende, förutsatt att denne ingår i åldersprioriteringen 60-64 år. Bokning av sammanboende kan ske genom samma telefonsamtal. Det är alltså bara den ena i hushållet som behöver ringa telefonbokningen för att boka vaccinationstid även för maka/make/partner.

Äldsta vaccineras först

Folkhälsomyndigheten har delat upp vaccinationsprioriteringen i olika faser. Den fas som har inletts på Gotland är fas 3. Dock finns det även en intern prioritering inom fasen, som säger att de äldsta ska vaccineras först. Därför är det ännu inte möjligt för dig som är 59 år eller yngre att boka tid, trots att du ingår i riskgrupp. Anledningen till att de äldsta fortsatt ska prioriteras, även inom fas 3, är bristen på vaccin.

För gruppen 60-64 år kommer vaccinationsbokningen att öppna en årskull i taget. Just nu öppnar bokningen för dig som är född 1959 eller tidigare.

Respektera åldersprioriteringen

Det är viktigt att du som ännu inte är aktuell för att boka tid för vaccination, respekterar åldersprioriteringen. Ringer du vaccinationsbokningen trots att du inte ingår i aktuell grupp, kommer du att bli ombedd att invänta din tur. För att inte belasta vaccinationsbokningen och uppta telefontider som hade kunnat gå till en person i aktuell prioriteringsgrupp, ber vi dig som är yngre och i riskgrupp att invänta din tur.

Tidsbokningen för vaccinering öppnar torsdag 6 maj klockan 06.30.

Tidsbokningen nås på telefonnummer 0498-26 98 00.