Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Följsamhet till hygienrutiner

Publicerad 2021-05-05 09:55
Region Gotland har mätt följsamheten till basala hygienrutiner inom delar av hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Mätningen gjordes på enheter i egen regi och på enheter i privat regi, och har lämnats in till en nationell sammanställning gjord av Sveriges kommuner och regioner, SKR. 
 
Under vecka 11 och 12 observerades hur medarbetare på några arbetsplatser arbetade med basala hygienrutiner, bland annat hur och när man spritar händerna i samband med patientnära arbete. 
 

Hälso- och sjukvården

Inom hälso- och sjukvården var följsamheten i samtliga åtta moment som mättes 76,6 procent.
– Alla verksamheter i sjukvården och folktandvården mäter följsamheten varannan månad, inklusive denna nationella mätning. Vårt fokus just nu är att se till så att alla mäter varje gång och rapporterar in resultaten, så att vi kan göra en ännu mer detaljerad analys och sätta in åtgärder där behov av förbättring finns, säger chefläkare Gunnar Ramstedt.
 

Socialtjänsten

Inom socialtjänsten var följsamheten i samtliga åtta moment 46,7 procent.
– Vi har ett jobb att göra för att få en ännu bättre följsamhet även om vi har goda resultat i delar av undersökningen, säger Mårten Åström, medicinskt ansvarig sjuksköterska på socialförvaltningen.
 
Socialförvaltningen har numera en hygiensjuksköterska anställd på heltid som ansvarar för att mätningar görs oftare för att säkerställa en förbättring. 
 
– Vi brister främst i desinfektion av händerna före brukarnära arbete. Och där vet vi att vi haft problem med att ha handsprit inne i de boendes lägenheter på särskilda boenden. Nu kommer vi att lösa detta med så kallade dosdispensärer, speciella behållare för handsprit, säger Mårten Åström.