Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (4 maj)

Publicerad 2021-05-04 14:43
Dagens rapport visar på 9 nya fall av covid-19 på Gotland. Därmed har Gotland hittills totalt 3671 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.
På Visby lasarett vårdas just nu två patienter med covid-19 i smittsam fas. En av dessa vårdas på IVA. Ytterligare fyra patienter i behov av eftervård vårdas på lasarettet, två av dem på IVA.
 

Vaccinationsläget – statistik för vecka 17

Under vecka 17 genomfördes 2 281 vaccinationer. Det totala antalet vaccinationer som administrerats på Gotland är nu 26 835.
 
I och med att det genomfördes vaccinationer under helgen vecka 17, kan det finnas vaccinationer som ännu inte registrerats. Siffrorna kan därför komma att ändras.
 
Omkring 18 500 personer har fått minst en dos covidvaccin och cirka 8 300 är färdigvaccinerade. Täckningsgraden alla åldrar ligger på 33,67 procent för minst en dos och 13,73 procent för två doser. Bland personer 65 år och äldre på Gotland har 82,7 procent fått minst en dos och 36,5 procent är färdigvaccinerade.