Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd under pandemin

Publicerad 2021-05-04 13:43
Region Gotland har under pandemin tillfört extramedel till kulturområdet. I november 2020 utlystes Särskilda uppdrag och i maj 2021 kommer ytterligare förstärkningar på två områden: Särskilda uppdrag maj 2021 samt förstärkt arrangemangsstöd 2021.

Arrangemangsstöd - förstärkt 2021

Region Gotland stärker arrangemangsstödet med 1,25 miljoner kronor under 2021. Stödet ges till arrangemang inom alla konstarter samt kulturarv, för att säkra tillgång till kultur trots pandemin med fokus på smittsäkra arrangemang, digitala lösningar med mera.

Ansökan kan göras under tre söktillfällen: 1/5 – 10/6, 15/7 – 15/9 och 1/10 – 15/11. 

Särskilda uppdrag april 2021
Vi arbetar just nu med utlysningen av detta stöd. Mer information kommer inom kort. Utlysningen öppnar 15 maj och är öppen till och med 23 maj.