Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Mätningsingenjör Elina Linnala på uppdrag i Visby innerstad

Kvalitet och utveckling

På Region Gotland arbetar vi ständigt för att bli bättre för att kunna möta de behov och förväntningar du som boende, besökare eller företagare har på oss.

Här delar vi med oss av delar av det utvecklingsarbete som sker inom det som kallas samhällsbyggnadsprocessen. Du hittar bland annat information om projekten DiSa, Digital samhällsbyggnad, och Digital dialog där vi arbetar för att ta förbättra och ta fram nya digitala verktyg och tjänster.

All utveckling sker med dig som användare i fokus. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss och att hitta rätt information. Genom att ständigt arbeta med förbättringar, digitalisering och innovationer blir vi mer effektiva och hållbara och kan ge dig bättre, snabbare och mer tillgänglig service.

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Hitta direkt