Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (3 maj)

Publicerad 2021-05-03 14:58
Dagens rapport visar på 36 nya fall av covid-19 på Gotland, sedan fredagens rapport förra veckan. Därmed har Gotland hittills totalt 3662 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.
Totalt noterades 83 nya fall under vecka 17, vilket är en minskning jämfört med vecka 16 som slutade på 130 fall av covid-19.
 
På Visby lasarett vårdas just nu en patient med covid-19 i smittsam fas. Patienten vårdas på IVA. Ytterligare fyra patienter i behov av eftervård vårdas på lasarettet, två av dem på IVA.
 
Inga nya dödsfall relaterade till covid-19 har rapporterats sedan den 29 april. Totalt har 48 personer på Gotland avlidit på grund av sjukdomen.