Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Byggarbeten i Visby påverkar busstrafiken

Publicerad 2021-04-30 14:45
Från och med 4 maj kan den begränsade framkomligheten på Stenkumlaväg leda till förseningar på busslinjerna 1, 12 och 51.

På grund av byggarbeten på Stenkumlaväg mellan Signalgatan och Halsjärnsgatan i Visby begränsas framkomligheten för vägtrafiken. Arbetena påbörjas tisdag den 4 maj 2021 och planeras pågå under drygt fyra veckor.

Busstrafiken på linjerna 1, 12 och 51 fortsätter som vanligt och samtliga hållplatser trafikeras. Sannolikheten för trafikstockningar är dock större och förseningar i busstrafiken kan förekomma.