Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (30 april)

Publicerad 2021-04-30 14:32
Dagens rapport visar på 13 nya fall av covid-19 på Gotland. Därmed har Gotland hittills totalt 3626 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.
På Visby lasarett vårdas just nu sju patienter med covid-19 i smittsam fas varav två patienter på IVA. Ytterligare två patienter som har behov av eftervård efter genomgången covid-19 vårdas på lasarettet – en på vårdavdelning och en på IVA.