Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniskt fel i vaccinbokning fördröjer uppringning

På grund av ett tekniskt fel i vaccinbokningen nu på morgonen, 30 april, har den som ringt in fått en felaktig uppringningstid.

Felet är nu åtgärdat men fördröjningen ligger kvar. Det betyder att du kan komma att bli uppringd något senare än på din angivna tid.

Bokningsadministratörerna ringer upp personer i turordning och har du fått en uppringningstid kommer du att bli uppringd under dagen. Du behöver alltså inte kontakta bokningen igen.