Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skarp kritik riktas mot regeringens Brommaförslag

Publicerad 2021-04-29 16:20
I en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth riktar Region Gotland och ett stort antal intresseorganisationer kraftig kritik mot regeringens besked att Bromma flygplats ska läggas ner.

”Det är med bestörtning vi tar emot regeringens besked att Bromma flygplats ska läggas ner. För Gotland är detta ett dråpslag. I de gotländska ståndpunkter för flyg- och färjetrafik som Gotlands Trafikråd står enade bakom är vi tydliga med att Arlanda såväl som Bromma flygplats behövs för en fortsatt positiv utveckling av Gotlands näringsliv och samhälle.” skriver man i brevet.

Regeringen ska nu tillsätta en utredning som ska arbeta skyndsamt, redan i augusti ska den vara klar.

-Först då kommer svaren på vad konsekvenserna för den regionala tillgängligheten blir vid en nedläggning av Bromma flygplats. Det är en ganska anmärkningsvärd ordning, att ta ett beslut först, och att göra en risk- och konsekvensanalys därefter, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

- Regeringen hävdar att det inte finns något bättre tillfälle än nu, att genomföra en avveckling av Bromma flygplats. Nu när hela världen är upp och ner, under en pandemi som stängt gränser, länder, städer och arbetsplatser. Vi vill hävda det rakt motsatta. Nu är helt fel läge. Det går inte att basera ett långsiktigt infrastrukturbeslut på kortsiktig krisstatistik, säger Eva Nypelius.

Vidare skriver man: ”Vid en nedläggning av Bromma flygplats krävs att inrikesflyget ges lika goda förutsättningar att bedriva flygtrafik på Arlanda som det i dag finns på Bromma.

Swedavia ser själva denna risk. I den rapport de lämnade till regeringen i höstas angav de att flygtillgängligheten för vissa orter riskerar att försämras, att konkurrens och utbud riskerar att minska och att högre flygpriser kan bli resultatet. Det här är exempel som hämmar tillväxten på Gotland, såväl som i andra delar av Sverige. För Gotlands företag, näringsliv och lokalsamhälle är det oacceptabelt.”

Skrivelsen avslutas med en uppmaning till regeringen: ”Tänk om, innan det är för sent och säkerställ god tillgänglighet för inrikesflyget i hela landet och för hela landet.”

Undertecknare av skrivelsen är Region Gotland tillsammans med Företagarna Gotland, Gotlands förenade besöksnäring, LO-distriktet Gotland, LRF Gotland, Sveriges åkeriföretag samt Tillväxt Gotland.

Via länken här nedanför kan du läsa skrivelsen i sin helhet.