Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annonser den 30 april

Publicerad 2021-04-30 08:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna idag, den 30 april.

Fredagen den 30 april 2021 publiceras en ordinarie samannons i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland. Den innehåller också coronainformation från Region Gotland.