Kontakt

Paola Ciliberto
Enhetschef kultur
Tel: 0498-26 42 00, 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, skapande skola samt offentlig konst
Tel: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Övriga, se Kontakt Kulturenheten >>>

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto av färgglatt, turkiskt garn

Särskilda uppdrag maj 2021

För att stödja professionella kulturskapare under den rådande pandemin, utlyste Region Gotland Särskilda uppdrag maj 2021.

Syftet var att bidra till stärkt konstnärlig integritet och hållbarhet i utvecklandet av konst och kultur på Gotland.

Utlysningen omfattade 20 särskilda uppdrag à 50 000 kr inom alla konstarter. 

Hantering

Ansökningsperioden gick ut 23 maj 2021.
Handläggning sker 24/5-11/6.
Beslut meddelas under vecka 24.
Beviljade uppdragstagare ska fakturera senast 23/6.
Redovisning ska ske senast 15/11 2021. 

Kriterier

Aktiv och verksam professionell kulturskapare
Regional anknytning – skriven på Gotland
Professionalitet genom utbildning, tidigare erfarenheter och konstnärlig kvalitet
Idé- eller produktutveckling i syfte att stärka skapande och ett rikt kulturliv
Möjlighet att visa arbetet på Gotland

Kulturenheten arbetar för att samtliga kulturskapares verk i form av skisser, texter, musikstycken eller work-in-progress med mera ska kunna presenteras i olika format. Det kan ske via sociala medier, publikation och/eller i samband med något arrangemang.

Redovisning och processbeskrivning

Efter avslutat uppdrag, senast 15 november 2021, ska de som tilldelats uppdrag redovisa sitt arbete. 

Redovisning ska innehålla:
En kortfattad processbeskrivning i wordformat om det som gjorts under uppdraget
Bilddokumentation, ljudfil eller fil med rörlig bild och/eller annan dokumentation

Reproduktionsrätten till det som kulturskaparen producerar förblir kulturskaparens egendom. Region Gotland förbehåller sig dock rätten att, utan ytterligare ersättning till kulturskaparen, reproducera det som kulturskaparen visar från arbetet i Region Gotlands interna och externa kommunikation tom 2022. Efter detta år utgår ersättning i enlighet med gällande avtal för upphovsrätt.

Marknadsföring och press

I eventuell marknadsföring, information och presentationer samt pressträffar/-meddelanden ska det tydligt framgå att arbetet har bedrivits på uppdrag från Region Gotland. Region Gotland logotyp finns att ladda ner på www.gotland.se/grafiskprofil.

Kontakt

Madeleine Nilsson , 0498-26 96 28 
Paola Ciliberto , 0737-65 82 45