Kontakt

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto av färgglatt, turkiskt garn

Särskilda uppdrag maj 2021

I maj 2021 utlyste Region Gotland särskilda uppdrag i syfte att bidra till stärkt konstnärlig integritet och hållbarhet i utvecklandet av konst och kultur på Gotland. 62 ansökningar inkom och av dessa tilldelades 20 uppdrag.

Kriterierna var bland annat att den sökande skulle vara aktiv och verksam professionell kulturskapare.

Fria professionella kulturskapare skickade in projektidéer inom bild och form, slöjd, konsthantverk, film, litteratur, dans, musik, teater, cirkus och kulturarv.

Urvalet gjordes av medarbetare på Kulturenheten i samarbete med kulturkonsulenterna och verksamhetsansvarig för Konstmuseet.  I urvalsprocessen vägdes mångfald bland konstområdena samt bredd i målgrupper och idéer in. 

I nedanstående länk kan du se tilldelningen samt korta beskrivningar av projektidéerna. 

Kontakt

Madeleine Nilsson , 0498-26 96 28 
Paola Ciliberto , 0737-65 82 45