Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detta gäller för vaccination i fas 3

På Gotland inleds nu vaccination i fas 3. Fortsatt är ålder det främsta skälet till prioritering. Det betyder att personer 60-64 år, med eller utan riskfaktorer, kommer att vaccineras först där bokningen öppnar för en årskull i taget.

Enligt Folkhälsomyndigheten ingår följande grupper i fas 3:

 • Personer 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som definierats av Folkhälsomyndigheten och som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.
 • Personer 60–64 år.
 • Personer 18–59 år, inklusive gravida, med en sjukdom eller ett tillstånd som definierats av Folkhälsomyndigheten och som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.
 • Personer 18-59 år med demenssjukdom, kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning eller personer i socialt utsatta situationer.

För gruppen 60-64 år

I den inledande delen av fas 3 kommer personer 60-64 år att vaccineras. Bokningen öppnar för en årskull i taget.  Även sammanboende kan då boka tid för vaccination, förutsatt att denne ingår i åldersprioriteringen 60-64 år.

– Gruppen 60-64 år med riskfaktor är så pass liten att Sveriges regioner gemensamt har enats om att samtidigt prioritera gruppen 60-64 år utan risk. Det är helt enkelt inte görbart att dela upp så små grupper och samtidigt hålla en hög takt i vaccinationerna, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

För gruppen 18-59 år

I fas 3 ingår även personer 18-59 år som har någon av de riskfaktorer som definierats av Folkhälsomyndigheten. När det blir aktuellt för den gruppen att vaccineras, kommer även det att ske med någon form av åldersindelning där de äldsta prioriteras först. Det är dock inte möjligt för sammanboende till personer som ingår i den här gruppen, att samtidigt boka tid för vaccination. Den sammanboende får då invänta aktuellt fas för att själv bli vaccinerad.

Riskgrupper i fas 3

De som Folkhälsomyndigheten definierat att ingå i fas 3 utifrån riskfaktorer är:

 • Personer som kontrolleras i sjukvården för kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck (så kallad hypertoni)
 • Personer som kontrolleras i sjukvården för kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Personer som på grund av funktionsnedsättning eller av sjukvården konstaterats ha sjukdom eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och svårighet att hosta upp slem (till exempel på grund av extrem fetma, det vill säga ett BMI över 40, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Personer som kontrolleras i sjukvården för kronisk lever- eller njursvikt
 • Personer med diabetes typ 1 och 2.
 • Tillstånd som av sjukvården konstaterats innebära kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Personer med Downs syndrom.