Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2021-04-28 15:57
I dag, den 28 april, har regionstyrelsen haft sammanträde. Under mötet behandlades, bland annat, verksamhetsstöd till sociala föreningar, måltidsverksamhet vid vårdcentralen Norr, Hållbara kartan samt målbild för god och nära vård på Gotland.

Via länken här nedanför hittar du ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 39 ärenden. Kallelse och handlingar hittar du här: https://gotland.se/110701