Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets studentavslutning kommer att genomföras den 4 juni 2021

Publicerad 2021-04-28 10:56
Skolledningen har tillsammans med studentkommittén och i samråd med smittskyddsenheten beslutat att årets studentavslutning kommer att genomföras den 4 juni. Avslutningen kommer att ske på liknande sätt som 2020 med anledning av de restriktioner som finns.

Studentavslutningen kommer att gå till på följande sätt:

  • De olika klasserna samlas enligt ett särskilt schema i olika klassrum på skolan där en högtidsstund genomförs med bland annat mentorerna
  • Ett utspring kommer att genomföras från trappan på Sävehuset. Maximalt två anhöriga per student får bevista utsläppet på plats. Hålltider publiceras på It`slearning och skolans hemsida när det är klart.
  • Skolgården kommer att vara avspärrat under hela avslutningsdagen. De anhöriga möter upp på skolgården och tar med sig studenten från skolområdet för att ge plats för nya besökande. Skolgården kommer att arrangeras så att man uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hålla avstånd.

- Förra årets studentavslutning blev en bra högtidsstund för elever och anhöriga även om det blev på ett annorlunda sätt. Eftersom vi har en fortsatt smittspridning i samhället och restriktioner att följa har vi beslutat att genomföra årets avslutning på liknande sätt som 2020. Även i år kommer vi tillsammans skapa en fin högtidsstund som våra elever så väl förtjänar efter många års skolgång, säger Karin Lekander biträdande rektor på Wisbygymnasiet.

Skolledningen har genom hela planeringsprocessen haft en nära dialog med polisen och smittskyddsenheten för att kunna planera ett så trevligt firande som möjligt inom ramen för gällande regelverk.