Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Terminens sista förskrivarutbildning blir digital

Hjälpmedelscentralens sista förskrivarutbildning innan sommaren blir digital. Läs mer under Förskrivare/Utbildning/Region Gotlands förskrivarutbildning

Vi återkommer med information om höstens utbildningar.