Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Videohälsning till alla unga på Gotland - ha en fin valborg

Publicerad 2021-04-27 11:56
Inför kommande helgen vill vi Region Gotland uppmana dig att som är tonåring att fira valborg under trygga former.

Helst vill vi så klart att du stannar hemma och undviker att smittas av coronaviruset. Om du går ut - avstå från att samlas i stor grupp och håll dig till din nära krets. Våga säga nej till alkohol. Risken för att ungdomar ska råkar illa ut när de rör sig i sammanhang där det finns alkohol och andra droger är stor. Prata gärna med någon vuxen du litar på om dina planer inför helgen.

Om det skulle vara något som händer, kan du kontakta regionens fältgrupp på telefon: 0498-20 44 22.

Ha en fin valborg!