Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Prata ihop dig med din ungdom inför valborgsfirandet

Publicerad 2021-04-27 10:25
Med anledning av kommande Valborg, mitt under den rådande coronapandemin, vill vi uppmana dig som vuxen att prata ihop dig med din ungdom och andra vuxna kring ett tryggt och smittskyddssäkert förhållningssätt – och inte minst vad gäller alkohol.

Under pandemin upplever ungdomar en ny situation där vi uppmanas ha färre kontakter och samhället stänger ner, vilket innebär att behovet av att träffa sina vänner och frigöra sig kanske är större än någonsin. Det finns en risk, vid bra valborgsväder, att många unga samlas i stora grupper och också kommer i kontakt med alkohol.

Ta gärna vuxenansvar och fråga vad ungdomarna planerar att göra under valborgskvällen. Förse dem med bra argument för att kunna säga nej till alkohol och påminn om att fortsätta träffas bara med dem man vanligtvis träffas med och inte fler än åtta åt gången. Se också till att du kan hämta din ungdom om det behövs.

Att prata med sin tonåring är ett sätt att visa att "jag bryr mig om dig". Undersökningar visar att det är någonting som de allra flesta tonåringar uppskattar. Som vuxen kan man också ta sitt ansvar genom att se till att andra inte köper ut alkohol till de som är under 20 år. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad kring var ens tonåring befinner sig på nätet. Nätlangning är inte ovanligt.

Inför varje valborg får över 100 000 vårdnadshavare i Sverige, med barn som under året fyller 14 år, IQ:s bok Tonårsparlören hemskickad till sig. I Tonårsparlören hittar man både fakta och tips om ungdomar och alkohol. Tonårsparlören finns att läsa på www.tonårsparlören.se

Region Gotland fältverksamhet kommer att vara ute under Valborg i miljöer där unga vistas.

Vad kan du som förälder göra?

  • Prata med andra föräldrar. Om du kommit överens med andra om att det inte är okej med alkohol leder det med stor sannolikhet till att era ungdomar dricker mindre. Kom även överens om rimliga tider samt hur och när ungdomarna ska hämtas.
  • Håll kontakt under kvällen.
  • Ställ frågor om alkohol och visa att du finns där oavsett vad som händer.
  • Kom ihåg att du är en förebild. Fundera över vilka budskap och värderingar du förmedlar till din ungdom.
  • Vid misstanke om langning, ring polisens tipstelefon 114 14.