Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Personer under 65 år kan erbjudas dos 2 av Astras vaccin

Folkhälsomyndigheten meddelade på måndagen, 26 april, att den som är under 65 år och har fått en första dos av Astra Zenecas vaccin, nu kan erbjudas dos två av samma vaccin om personen själv önskar.

Det betyder att du som vaccinerats med en första dos av Astra Zenecas vaccin, kan välja att få även dos två av Astras vaccin. Region Gotland har påbörjat ombokningen av personer som fått en första dos Astra, till dos 2 med ett så kallat mRNA-vaccin. Detta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer som meddelades förra veckan. Nu har myndigheten förtydligat att om personer som är aktuella för en andra dos, hellre vill ha Astra Zenecas vaccin kan denne alltså bli erbjuden detta.

Gäller endast de som fått dos 1

Möjligheten för personer under 65 år att vaccineras med Astras Zenecas vaccin, gäller endast för personer som tidigare fått dos 1 av Astra vaccin. Den som är under 65 år och ännu inte fått någon vaccindos, kan i dagsläget inte välja att ta Astras vaccin även om denne önskar det.

Har du tidigare fått dos 1 av Astras vaccin och önskar att få även dos 2 av samma vaccin, ring  0498-26 98 02 och välj ombokning.

Om Astra Zenecas vaccin:

Astra Zenecas vaccin är godkänt för personer som är 18 år och äldre. På grund av att ovanliga men allvarliga biverkningar har rapporterats hos yngre personer, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccinet används för personer som är födda 1956 eller tidigare. Är du född 1957 eller senare och redan har fått en första dos av Astra Zenecas vaccin, har du dock möjligheten att fullfölja vaccinationen och även få dos 2 av Astras vaccin om du själv önskar. Du får då din dos 2 med ett intervall på cirka 9 veckor från dos 1. Gör du inget aktivt val kommer din inplanerade dos 2 vara av annat vaccin, ett så kallat mRNA-vaccin till exempel Modernas eller Pfizers vaccin, med ett intervall på cirka 12 veckor från dos 1.