Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Behovstrappan är ej åtkomlig

Behovstrappan går för tillfället inte att komma åt (det skall inte visas ett fönster för inloggning). Vi arbetar på problemet och hoppas att den skall vara tillgänglig igen senast under morgondagen, 210427.