Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 26 april

Under vecka 16 har 2 695 vaccinationer genomförts och totalt har nu 24 539 vaccinationer genomförts på Gotland.

Drygt 17 400 individer har fått minst en dos covidvaccin och närmare 7 000 är färdigvaccinerade.

Det finns en eftersläpning i statistiken för tidigare veckor, vilket betyder att totalen som redovisades förra veckan inte överensstämmer med verkligheten. Det totala antalet till och med igår, söndag, är 24 539 vaccinationer.

Fortsatt hög täckningsgrad

Totalt sett har en tredjedel av Gotlands vuxna befolkning påbörjat vaccination. I åldersgrupperna 90-99 och 80-89 ligger täckningsgraden på över 90 procent för dos 1. För personer 65 år och äldre ligger täckningsgraden för dos 1 på 79,4 procent. Veckan avslutades med att personer födda 1955 eller tidigare hade möjlighet att boka tid för vaccination. Nu är bokningen även öppen för personer födda 1956 och tidigare. Det betyder att vi inom kort kommer att vara redo att öppna bokningen för fas 3, där personer 60-64 år är högst prioriterade, följt av personer 18-59 med någon av de riskfaktorer som Folkhälsomyndigheten identifierar. Därtill ingår personer i socialt utsatta och svårnådda grupper. Preciserad information om vilka riskgrupper som inkluderas i fas 3 kommer inom kort.

Digital bokning på gång

Så länge som vaccinleveranserna varit relativt begränsade, har förfarandet att boka en årskull i taget varit ett bra sätt att säkra att det är de äldsta som erbjuds vaccination först. När leveranserna framöver ökar i volym, planerar vi för att kunna öppna bokningen för större grupper. Det innebär att det då också behövs en större bokningskapacitet. Därför förbereder vi nu införande av digital bokning och ambitionen är att kunna komplettera telefonbokningen med en digital kanal med start under nästa vecka. Med hjälp av den digitala kanalen blir bokningen mer tillgänglig.

Personalvaccination återupptas men med begränsningar

Vaccination av personal kommer att återupptas från och med nästa vecka. Under nästa vecka, vecka 18, är det personal i fas 1 som är prioriterade och från vecka 19 och framåt är det personal i fas 2. Vilka personalgrupper och verksamheter som bör inkluderas i fas 2 har specificerats av Folkhälsomyndigheten, dels för att ny kunskap har tillkommit och dels för att förutsättningarna har förändrats. De covid-vaccin som finns idag är väldigt effektiva. Samtliga godkända vaccin ger ett nära nog fullgott skydd mot svår sjukdom, även om skyddseffekten förstås kan variera på individnivå. Vi har en ökad smittspridning i kombination med bristande tillgång till vaccin. Folkhälsomyndigheten har därför uppmanat regionerna att i första hand säkra att äldre invånare vaccineras först, samtidigt som direktiven för vilken personal som ska prioriteras för vaccination stramas åt.

För personer som är yngre än 65 år som har fått dos 1 av Astra Zenecas vaccin rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna ger dos 2 med ett så kallat mRNA-vaccin med 12-15 veckors intervall. De som är berörda kommer att bli kontaktade.