Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kundtjänst hos Hjälpmedelscentralen stänger kl 12 den 30/4

Fredag den 30/4 är Hjälpmedelscentralens kundtjänsttelefon 26 88 04, knappval 1, endast öppen kl. 8:00-12:00.