Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Leveransproblem antidecubitusmadrass Sofcare

Leverantör Direct Healthcare Group har problem att leverera antidecubitusmadrass Sofcare. Hjälpmedelscentralen arbetar tillsammans med leverantören för att lösa detta problem. I väntan på att problemet är löst får ni beställa växeltrycksmadrass CuroCell 4 som en tillfällig lösning.

Vid frågor kontakta Hjälpmedelscentralens kundtjänst på 26 88 04.