Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu kan högstadieelever antigentestas

Publicerad 2021-04-23 08:43
Med anledningen av den ökade smittspridningen i samhället har smittskyddsenheten vid Region Gotland beslutat att antigentester – det vill säga snabbtester för coronasmitta – ska kunna utföras av skolsköterska i årskurs 7–9 där det finns konstaterad smitta med covid-19 hos elever.

Syftet är att kunna identifiera om det finns någon elev som har covid-19, men är symptomfri, för att kunna snabbt bryta smittkedjor. Testerna utförs bara på rekommendation av smittskyddsenheten. Om antigentestet är positivt måste ett kompletterade PCR-test tas för att bekräfta resultatet. Information kommer att ges till vårdnadshavare i de fall det skulle bli aktuellt att testa.

Var försiktiga – fortsätt träffa så få som möjligt och testa vid symptom

Region Gotlands smittskyddsenhet uppmanar alla att vara extra observanta om någon i familjen får symtom som kan kopplas till coronaviruset och att fortsätta följa smittskyddsrestriktionerna.

Det är också viktigt att alla som har symtom bokar tid för provtagning. Ju snabbare smitta kan konstateras – ju fortare kan smittkedjorna brytas. Alla som har barn som konstaterats ha covid-19 uppmanas att kontakta skolan.

Om det finns någon i familjen som har sjukdomssymptom eller konstaterad covid-19, bör man vara försiktig med kontakter utanför familjen. Barn bör också avstå från att träffa kompisar för att inte sprida eventuell smitta vidare.

Till sida om coronainformation för förskola och grundskola