Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hushållssoporna kan bli hämtade senare på grund av sjukdomsutbrott hos entreprenören

Publicerad 2021-04-22 12:47
En stor del av personalen hos Region Gotlands sophämtningsentreprenör Urbaser väntar på testsvar gällande covid-19 eller har konstaterats smittade. Detta gör att det inte finns tillräckligt med chaufförer i tjänst vilket i sin tur innebär hushållssoporna på Gotland kan bli hämtade senare. Urbaser jobbar för att lösa situationen.

– Vi har dock läget under kontroll. Vi är ju en nationell koncern och har mer personal. Så vi har redan tagit över personal till Gotland och vi har fler i startgroparna som snabbt kan komma över om så behövs, förklarar Urbasers regionchef Joakim Gårdfalk.

Många, både chaufförer och andra, hos sophämtningsentreprenör Urbaser väntar på testsvar gällande covid-19 eller har konstaterats smittade.

Sophämtningen är en samhällsvikt funktion som förstås måste fungera. På grund av den uppkomna situationen måste nu Urbaser prioritera var sopor hämtas, exempelvis prioriteras hämtning av sopor på sjukhus, skolor med mera. Urbaser kommer i helgen köra extra hämtningar runt om på ön.

– Läget är ansträngt men Urbaser gör ett bra jobb och löser det här. Vi önskar bara om förståelse för den uppkomna situationen och det rådande läget med en pågående pandemi, säger enhetschefen på avfallsavdelningen, Tobias Vestergren.