Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Prioritera din vaccinationstid – men boka bara en

Region Gotland ser en ökning av individer som bokar in sig på flera vaccinationstider.

Orsaken tycks vara att man tror att man på så vis kommer kunna välja vaccin. Resultatet blir dock att flera personer inte har möjlighet att boka en tid alls den dagen.

- Agerandet innebär dels att individer som önskar en vaccinationstid trängs undan av de som bokar fler tider och dels ökar belastningen på våra administratörer. Tid de hade kunnat lägga på att boka in fler personer för vaccination, behöver istället läggas på avbokningar av de extra tider som vissa har bokat, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Som enskild har du ingen möjlighet att välja vaccin, utan kommer att erbjudas ett vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioritetsordning och rekommendationer.

- Vi använder vaccinet vi får så effektivt vi kan utifrån de rekommendationer vi har. Men vi behöver hjälpas åt. Vi vädjar därför till allmänheten att bara boka en vaccinationstid och därmed ge fler möjlighet att komma fram i telefonbokningen, säger Christine Senter.

Prioritera din vaccinationstid

När du har fått en tid för vaccination är det viktigt att du prioriterar den. Ombokning är endast möjligt om starka skäl föreligger, eftersom det krävs en omfattande planering för att alla ska få sina två doser inom rekommenderat intervall.


Här kan du läsa mer om varför du inte kan välja vaccin