Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Därför kan du inte välja covid-vaccin

2021-04-22
Den begränsade tillgången till vaccin mot covid-19 innebär att du som enskild inte kan välja vilket vaccin du får. Du har däremot alltid rätt att få information om vilket vaccin du vaccineras med.

Det är Folkhälsomyndighetens prioritetsordning och rekommendationer som styr hur Region Gotland använder de vaccin som finns tillgängliga mot covid-19. Detta för att skydda de som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom eller död. Så länge tillgången till vaccin är så pass begränsad att vaccinet behöver fördelas och användas enligt prioritering och rekommendation, finns ingen möjlighet för den enskilde att välja vaccin.

- De vaccin vi har är effektiva och risken för allvarliga komplikationer i den grupp som vaccinen rekommenderas för är väldigt låg. Jag tycker absolut att man kan känna sig trygg med det vaccin man får, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Vad händer om jag tackar nej till ett visst vaccin?

Om du tackar nej eller avbokar din vaccinationstid med hänvisning till att du önskar ett annat vaccin än det Region Gotland har tillgång till vid vaccinationstillfället, går det bra att boka en tid för vaccination senare. Region Gotland kan dock inte med säkerhet säga vilka vaccin som kommer att finnas tillgängliga längre fram. Det kan också dröja lång tid innan vaccintillgången ökar.

All vaccination sker utifrån Folkhälsomyndighetens prioritetsordning och rekommendationer. Det innebär att Astra Zenecas vaccin endast erbjuds de som är 65 år och äldre. Om du som är 65 år eller äldre väljer att tacka nej eller avboka din tid för vaccination på grund av att du önskar ett annat vaccin, innebär det att vaccinationen i de andra faserna kan försenas.

- Det ligger ett stort ansvar på den enskilde att läsa på och ta till sig information om våra vaccin. För varje person som tackar nej till sin vaccination eller väljer att avvakta, innebär det att vi behöver prioritera den personen längre fram. Man behöver alltså vara medveten om att valen man gör får effekt för människor i de andra faserna och åldersgrupperna, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Vad säger lagen?

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slagit fast att vaccination mot covid-19 ska ses som ett val av behandlingsmetod enligt Patientlagen. Däremot, för att ha möjlighet att välja behandlingsmetod, krävs det att det finns flera likvärdiga behandlingsmetoder tillgängliga. Begränsningarna i tillgång till vaccin och de olika rekommendationerna som gäller för de olika vaccinen, gör att det i dagsläget inte kan anses finnas likvärdiga alternativ. Därför används vaccinet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioritetsordning. På så vis skyddas de som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom eller död i covid-19.