Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vistelsestipendiat till Frankrike är utsedd

Publicerad 2021-04-20 16:20
Den studerande konstnären Nicola Godman, uppvuxen i Rute, är årets stipendiat för vistelse i Hotel Chevillon i Grez-sur-Loing.

Porträtt av Nicola Godman. Foto: Hannah Wiker Wikström

Sedan 2018 delar Region Gotlands kultur-och fritidsavdelning ut ett vistelsestipendium för en månads boende och arbete vid det legendariska Hotel Chevillon i Grez-sur-Loing, platsen där många kända konstnärer genom tiderna har bott och arbetat med sin konst.

Region Gotland vill med detta stipendium stödja och stimulera personer verksamma inom kultur- eller forskningsområdet. Med hjälp av en jury har regionens kulturenhet utsett den studerande konstnären Nicola Godman bland de sökande. Hon studerar på Konstfack i Stockholm, detta är sista terminen på en masterutbildning.

Nicola Godman vill med utgångspunkt av platsen undersöka den idealiserande bilden av landsbygden. Genom fältarbete och research av arkivmaterial och målningar från platsen under 1850-1890, vill konstnären knyta samman den egna uppväxten vid ett jordbruk på norra Gotland med nutida observationer och reflektioner under sin vistelse.

Konstnären skriver:
- Jag söker vistelsestipendium för att undersöka hur 1800-talets realistiska och impressionistiska landskapsskildringar gjorda av konstnärer i Grez-sur-Loing och Barbizon har influerat idéer om landsbygd, stad och identitet. På vilka sätt bekräftar eller ifrågasätter realismen och friluftsmåleriet idén av den rustika landsbygden?

- I mitt konstnärskap arbetar jag med video, fotografi, text och ljud i en process av fältarbete och research, där jag vill vrida och vända på idealiserande bilder av landsbygden. 

Vistelsen sker under september månad.

Porträttet är fotograferat av Hannah Wiker Wikström.