Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Besked angående Astra Zenecas vaccin för personer yngre än 65 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att Astra Zenecas vaccin fortsatt inte ska ges till personer 64 år eller yngre.

Personer som vaccinerats med en dos av Astra Zenecas vaccin kommer därför att få sin dos två av ett så kallat mRNA-vaccin.

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som har fått en första dos av Astras vaccin, får sin andra dos av ett mRNAvaccin i ett intervall på 12-15 veckor. Vi kommer i dagarna att skicka ut information till de personer som berörs, med information om att de är ombokade i ett intervall om 12 veckor från dos ett, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Berörda personer kontaktas för dos två

Personer födda 1957 eller senare och som har fått en första dos av Astra Zenecas vaccin kommer alltså att bli vaccinerade med en dos av ett annat vaccin mot covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer att ytterligare en dos av mRNA-vaccin inte behövs för den här gruppen.

– Det är bra att vi nu har fått ett förtydligande från Folkhälsomyndigheten gällande Astra Zenecas vaccin och att vi nu vet hur vi ska gå vidare med de individer som har fått en första dos. Vaccin är ett viktigt verktyg för att begränsa pandemin och ger ett mycket bra skydd mot svår sjukdom och död i covid-19, säger Maria Amér, smittskyddsläkare.

Personer födda 1957 eller senare som har fått en första dos av Astra Zenecas vaccin kommer att få information om sin nya tid för dos två. Information om dos två kommer med brev i dagarna.

Astra Zenecas vaccin rekommenderas fortsatt till personer från 65 år

Folkhälsomyndigheten beslutar vidare att rekommendationen om vaccination med Astra Zenecas vaccin kvarstår för personer födda 1956 och tidigare. Det innebär att Astra Zenecas vaccin även i fortsättningen kommer att ges till denna grupp.