Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detta gäller för dig som är vaccinerad

Smittskyddsläkare Maria Amér svarar på frågor om vad som gäller för dig som är vaccinerad mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten har anpassat rekommendationerna för den som är vaccinerad mot covid-19. Vad innebär det?

- Det innebär att du tre veckor efter din första dos vaccin har byggt upp ett visst skydd mot covid-19 och att du då kan utöka ditt umgänge något. Samtidig måste du som vaccinerad fortsätta att följa restriktionerna om att hålla avstånd till andra och undvika trängsel. Detta för att skydda människor runt dig. Du kan fortfarande bära på smitta och personer som ännu inte är vaccinerade kan riskera svår sjukdom i covid-19.

Folkhälsomyndigheten har också meddelat att den som är vaccinerad kan börja träffa personer från andra hushåll. Vad tänker du om det?

- Jag rekommenderar att man definierar sina nära kontakter så att den nära kretsen inte blir för stor. Det är också viktigt att fortsatt begränsa umgänget med andra. Välj ut ett antal personer som är viktiga för dig och se dem som din nära krets. Dessa kan du träffa inomhus under förutsättning att alla är friska och symtomfria. Se till att hålla dig till den här kretsen, annars är risken att din umgängeskrets växer snabbt utan att du tänker på det. Alla utanför din nära krets måste du fortsatt hålla avstånd till och endast träffa utomhus.

Så, fortsätta umgås i en liten och begränsad krets?

- Ja absolut.  I och med den smittspridning vi ser i samhället finns det fortfarande all anledning att vara försiktig. Även om du är vaccinerad så vet du inte vilken skyddseffekt vaccinet har för just dig. Du som är vaccinerad kan också bära på covid-19 utan att själv vara sjuk och alltså smitta andra trots att du är vaccinerad. Tänk därför på att du kan smitta personer runt dig och att de i sin tur kan drabbas av svår sjukdom eller till och med dö. Du som är vaccinerad har ett stort ansvar i att fortsätta hålla avstånd och leva smittsäkert.

Men om nu Folkhälsomyndigheten säger att restriktionerna lättar för de som har tagit en dos vaccin, måste jag verkligen ta min andra dos?

- Ja! Det är fortfarande väldigt viktigt att ta sin andra dos för att få ett fullgott och långsiktigt skydd mot svår sjukdom och död i covid-19. Det skydd som våra vaccin är ämnade att ge, uppnår vi bara efter två doser. Så ja, absolut ska du även ta dos två.

Om jag har haft covid-19, är det farligt att vaccinera mig?

- Det är inte farligt att vaccinera sig även om du haft covid-19. Så fort du är frisk och symtomfri är du välkommen att boka tid för vaccination, förutsatt att du ingår i aktuell grupp. Efter genomgången infektion av covid-19, har du ett bra skydd i cirka sex månader. Däremot är det oklart exakt hur länge man har ett skydd mot sjukdom och därför rekommenderar vi även den som har genomgått en infektion i covid-19 att vaccinera sig.

Smittspridningen på Gotland ökar för varje vecka som går. Hur ser du på läget inför sommaren?

- Vi har ett fortsatt svårt läge. Det här är en allvarlig pandemi och belastningen på sjukvården är betydande. Vi längtar alla efter lättade restriktioner till sommaren, men så länge vi har det här väldigt allvarliga läget och ökad smittspridning i samhället får vi inte  slappna av. Restriktionerna ligger kvar. Förra sommaren fick vi ett mer gynnsamt smittläge men innan vi får lättade restriktioner måste smittspridningen minska. Det här viruset är både farligt och oförutsägbart och det enda sättet att få kontroll på smittspridningen är att följa restriktionerna. Begränsa din umgängeskrets, håll avstånd till andra och bidra inte till trängsel.