Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Begränsade öppettider och administrationen stängd 22 april

Torsdag 22 april har vi öppet kl 7.30-13.00. Administrationen är stängd hela dagen på grund av fortbildning.

Det går bra att mejla dina ärenden så behandlar vi dem på fredag. Mejla till vuxenutbildningen@gotland.se