Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (19 april)

Publicerad 2021-04-19 14:25
Dagens rapport visar på 85 nya fall av covid-19 på Gotland, sedan fredagens rapport förra veckan. Därmed har Gotland hittills totalt 3452 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.

Totalt noterades 181 nya fall under vecka 15, vilket är en ökning jämfört med vecka 14 som slutade på 155 fall av covid-19.

På Visby lasarett vårdas just nu sju patienter med covid-19 i smittsam fas på vårdavdelning samt ytterligare en patient med behov av eftervård genomgången covid-19 på vårdavdelning.

På IVA vårdas dessutom en patient som på grund av behov av eftervård.

Lägesbild vaccination 

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages