Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 19 april

Vecka 15 har 2 224 vaccinationer genomförts på Gotland. Totalt har nu 20 530 vaccinationer genomförts. Av de drygt 15 800 personer som är 65 år eller äldre på Gotland har 71,5 procent fått minst en dos covid-vaccin och 22 procent är färdigvaccinerade.

Om leveranser kommer som planerat bör merparten av personer som är 65 år eller äldre ha fått en första dos senast vecka 18. Omkring vecka 18 bör också fas 3 kunna påbörjas. Fas 3 består av personer 60-64 år med eller utan någon av de riskfaktorer som Folkhälsomyndigheten har identifierat, samt personer 18-59 år med en riskfaktor som identifierats av Folkhälsomyndigheten. I fas 3 ingår även svårnådda och socialt utsatta grupper. På Gotland omfattas drygt 8 000 personer av fas 3. Förutsatt att leveranserna fungerar bör fas 4 kunna påbörjas i juni. Fas 4 omfattar personer 18-59. Även i fas 4 kommer ålder att beaktas, detta i enlighet med direktiv från Folkhälsomyndigheten.

Fortsatt paus för personer yngre än 65 år 

Ännu har inget besked kommit från Folkhälsomyndigheten gällande personer yngre än 65 år som fått en dos av Astra Zenecas covid-vaccin. Så snart beskedet kommer kontaktas berörda personer.

Vaccinationsbokning kompletteras med digitalt system

Förarbete pågår för att inom kort kunna komplettera telefonbokningen med en digital bokning. Med en digital bokning blir bokningsförfarandet än mer tillgängligt. Telefonbokning kommer dock alltid finnas som alternativ, exempelvis för de som inte har e-legitimation. Viktigt är att telefonbokningen även fortsatt endast används för bokning av vaccinationstid. För allmänna frågor kring vaccination och eventuella biverkningar finns det nationella upplysningsnumret 113 13 eller för generella medicinska frågor kan man ringa 1177 Vårdguiden.