Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (16 april)

Publicerad 2021-04-16 14:14
Dagens rapport visar på 43 nya fall av covid-19 på Gotland. Därmed har Gotland hittills totalt 3366 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas sex patienter med covid-19 i smittsam fas på vårdavdelning samt ytterligare en patient som vårdas på IVA på grund av behov av eftervård efter genomgången covid-19.

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages