Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på printexemplar av årsredovisningen för 2020

Nu är Region Gotlands årsredovisning 2020 klar

Publicerad 2021-04-16 09:26
År 2020 var året då vi slutade hälsa på varandra genom att ta i hand. Besöksförbud, reserestriktioner och en lång rad strikta riktlinjer styrde plötsligt hur vi fick leva våra liv. Men det var också året då vi blev över 60 000 gotlänningar och året då samarbete över förvaltningsgränserna verkligen lyfte. Om det, och mycket annat, kan du läsa i Region Gotlands årsredovisning för 2020.

Förordet till årsredovisningen är skriven som ”Vår berättelse”. Där berättar Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande, och Peter Lindvall, regiondirektör om året som gått. Bland annat lyfter de fram det positiva ekonomiska resultatet för regionen och att vi har blivit fler gotlänningar:

”Trots ett annorlunda år, där våra verksamheter har tvingats anpassa sig till det rådande läget med pandemin, så gör vi ett positivt ekonomiskt resultat för Region Gotland på 155 miljoner kronor. Av detta står nämnderna för 29 miljoner kronor. Det är mycket glädjande och även om stora delar av resultatet härstammar från ökade statliga bidrag så har det krävt ett målmedvetet arbete från alla. Under 2020 passerade Gotland en magisk gräns: vi blev fler än 60 000 invånare. Det gör oss stolta och glada. En fortsatt befolkningsökning är avgörande för att öka de gemensamma resurserna till vård, skola och omsorg framöver.”

I årsredovisningen hittar du både ekonomiska siffror och viktiga händelser. Du kan även ta del av Region Gotlands måluppfyllelse för de nya styrkortsmålen som började gälla från och med 2020. I årsredovisningen finns också information om hur skattepengarna används, händelser av väsentlig betydelse samt en kort redovisning från Region Gotlands nämnder med mera.

Region Gotlands årsredovisning finns nu publicerad här på hemsidan (länk finns här nedan). Från och med den 22 april kan man hämta printexemplar i receptionen på Visborg, om man hellre vill läsa den på papper.