Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förändring av ISO-koder

Klassificering och terminologi ISO 9999 har reviderats internationellt. Websesams varukatalog kommer successivt att revideras fr.o.m. nu. Förändringsarbetet kommer att pågå till efter sommaren.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Hjälpmedelscentralens kundtjänst på 26 88 04.