Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Problem att öppna dokument och blanketter

Publicerad 2021-04-16 07:57

Många av våra blanketter/dokument på hemsidan fungerar inte att öppna för tillfället, det kommer istället ett felmeddelande. Vi arbetar med att åtgärda problemet så snabbt som möjligt.