Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen anmäler vårdskada

Publicerad 2021-04-14 10:51
Socialförvaltningen anmäler ett ärenden enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Händelsen inträffade i augusti 2020.
 
Under ett besök på akuten upptäcktes en sårskada på en person boende på ett särskilt boende. Såret som fanns på foten var enligt läkare på akuten en möjlig orsak till att patienten fått blodförgiftning. 
 
– Vi ser allvarligt på det inträffade och gör nu en anmälan enligt lex Maria om vållande till vårdskada, säger kvalitetschefen på socialförvaltningen, Öystein Berge.
 
Enligt den utredning som nu är klar var bristfällig information, dokumentation, och oklarheter om vem som skulle göra vad, bidragande orsaker till sårets utveckling.
 
– I utredningen identifieras brister som det särskilda boendet nu måste åtgärda. Bland annat har det inrättats en teamrond en gång per vecka. Under ronden ska ansvarig sjuksköterska och personal i tjänst föra en dialog runt brukarna utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv, säger Öystein Berge.