Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Norderväg (lasarettsbacken) stängs av för allmän trafik

Publicerad 2021-04-13 14:54
Norderväg i Visby stängs av för genomfartstrafik från och med onsdag den 14 april. Detta gäller dock ej utryckningsfordon, transporter med beställda färdtjänst- och sjukresor samt fordon i linjetrafik.

Avstängningen gäller när arbetet pågår vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00. Skyltning på plats gäller alltid. Vägvisning för omdirigering av trafik finns. Ska du åka till Visby lasarett, är boende eller ska besöka verksamheter i området, ska du köra via Snäckbacken samt Gustavsviksvägen.

Arbetet med Norderväg (lasarettsbacken) handlar om att åtgärda det delvis ålderstigna vatten- och avloppsledningsnätet på Gotland, vilket är en viktig del i Region Gotlands miljöarbete.

Arbetet pågår från april 2021 och ska vara färdigt senast den 25 maj. Vi hoppas på förståelse för detta och att hänsyn tas.