Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (13 april)

Publicerad 2021-04-13 14:41
Dagens rapport visar 15 nya fall av covid-19 på Gotland sedan föregående rapport. Gotland har nu totalt 3286 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade.

På lasarettet vårdas 7 patienter med covid-19 i smittsam fas varav 1 patienter vårdas på IVA. Ytterligare 1 patient vårdas på IVA på grund av behov av eftervård efter genomgången covid-19.