Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Busstidtabellen för sommaren 2021 är nu publicerad

Publicerad 2021-04-13 14:28
Sommarens tidtabell finns nu på hemsidan. Observera att nuvarande tidtabells giltighet har förlängts till och med den 19 juni och att sommartidtabellen gäller från och med den 20 juni.

Årets sommartidtabell gäller 20 juni-21 augusti 2021. Utbudet är i stort sett oförändrat jämfört med i somras. Du hittar tabellerna i PDF-format på vår hemsida, följ länken nedan.

För att kunna säkerställa trafiken till och från Fårö har vi flyttat fram sommartidtabellens början en vecka, till den 20 juni. Anledningen är att Fåröfärjan börjar sin 15-minuterstrafik först under vecka 25. Sommartidtabellperioden blir ändå lika lång som i somras.

I början av juni kommer Gotlands kollektivtrafik även att publicera tidtabellen som tryckt häfte.