Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccination med Astra Zeneca fortsatt pausad för personer yngre än 65 år

Folkhälsomyndigheten utreder just nu hur Astra Zenecas vaccin ska användas för personer yngre som är födda 1956 eller senare. I väntan på besked är all vaccination för personer under 65 år fortsatt pausad.

På Gotland är det cirka 1 400 personer yngre än 65 år som har fått en första dos av Astra Zenecas vaccin. Region Gotland avvaktar besked från Folkhälsomyndigheten kring hur vaccinationen av den här gruppen ska fortsätta. I dagarna skickas information ut till berörda som har fått dos 1 av vaccinet. Det är främst personal inom vård och omsorg samt personer med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt personer med assistansersättning.

Dosintervallet förlängs från nio till tolv veckor

Folkhälsomyndigheten har beslutat att intervallet för Astra Zenecas vaccin ska förlängas, från nio till tolv veckor, för personer yngre än 65 år. Om det blir aktuellt att återuppta vaccineringen med Astra Zenecas vaccin för personer yngre än 65 år, bokas berörda personer om inom det nya rekommenderade intervallet.

Har du frågor kring vaccination?

  • Har du generella frågor kring vaccination eller covid-19 - ring det nationella upplysningsnumret 113 13 eller gå in på krisinformation.se
     
  • Har du generella, medicinska frågor rörande vaccin och vaccination - ring 1177 Vårdguiden
     
  • Har du specifika frågor kring dina medicinska förutsättningar, allergier eller medicinering - kontakta din ordinarie vårdcentral eller specialistmottagning.