Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Målet: De ska ha det mesta i telefonen

Publicerad 2021-04-14 13:11
Hemtjänstpersonal använder nu smarta telefoner för att dokumentera. Detta ska göra arbetet smidigare och ge mer tid över till den man besöker.
Just nu är en av regionens hemtjänstgrupper på norra Gotland extra mobila.
 
Hemtjänstgrupp Lärbro använder smarta telefoner för att dokumentera sina besök hos brukare. Detta prövas i ett pilotprojekt där de har tillgång till verksamhetssystemet Treserva i sina jobbtelefoner. Projektet har pågått sedan i januari.
 
Sanne Jakobsson är enhetschef för hemtjänstgruppen i Lärbro.
 
- Redan ett år innan detta kom på tal förde medarbetare fram en önskan om att få bli mer digitala. Det är en klar fördel att hela tiden ha tillgång till information samt att kunna dokumentera. Man kan ta tillvara på sin arbetstid mer effektivt nu när man inte behöver åka tillbaka till lokalen för att dokumentera.
 
Oftast blir det så att personalen sitter i bilen och dokumenterar efter ett besök.
 
Om försöken faller väl ut kommer arbetssättet successivt att införas i fler av regionens hemtjänstgrupper och även i andra verksamheter.
 
Socialförvaltningen håller också på att titta på appar med planeringsverktyg så att medarbetarna på sikt kan ha även schema och rutt i telefonen.
 
- Vi har en spännande utveckling framför oss där den digitala tekniken kan hjälpa oss och ge oss mer tid över för dem vi är till för. Att nu kunna dokumentera i mobilen är ett viktigt steg på väg, säger Caroline Allard, projektledare för dokumentation i mobilen.