Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (12 april)

Publicerad 2021-04-12 13:39
Dagens rapport visar 69 nya fall av covid-19 på Gotland sedan föregående rapport. Gotland har nu totalt 3271 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade.

På lasarettet vårdas nu 9 patienter med covid-19 i smittsam fas varav 2 patienter vårdas på IVA. Ytterligare en patient vårdas på IVA på grund av behov av eftervård efter genomgången covid-19.

Totalt har 46 dödsfall relaterat till covid-19 inträffat på Gotland.

Under vecka 14 har 2 701 vaccinationer genomförts, därmed har totalt 19 356 vaccinationer genomförts på Gotland. Närmare 13 800 personer har fått minst en dos covid-vaccin och drygt 5 500 personer är färdigvaccinerade.

Astra Zenecas vaccin har bytt namn till Vaxzevria.