Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 12 april

Vecka 14 har 2 701 vaccinationer genomförts, därmed har totalt 19 356 vaccinationer genomförts på Gotland. Närmare 13 800 personer har fått minst en dos covid-vaccin och drygt 5 500 personer är färdigvaccinerade.

Merparten av våra äldsta invånare har påbörjat vaccination. I gruppen 80 år och äldre har 93 procent fått åtminstone en dos vaccin. Täckningsgraden för personer 70 år och äldre ligger för närvarande på 75 procent för en dos och 28 procent för två doser.

Fortsatt osäkra vaccinleveranser

Jämfört med första kvartalet är leveransvolymen för april något större, men osäkerheten kvarstår. I början av veckan meddelade Astra Zeneca att de reducerar leveransen vecka 15 med 50 procent. Osäkra leveransplaner är en av anledningarna till att vaccinationsbokningen i första hand bokar sju dagar framåt. Främsta anledningen är att alla vaccinationstider ska nyttjas. Det innebär att den som ringer för att boka tid bör vara beredd på att vaccinera sig nästkommande dagar.

Vaccination med Astra Zeneca fortsatt pausad för personer yngre än 65 år

Folkhälsomyndighetens rekommendation att Astra Zenecas vaccin, som nu har fått namnet Vaxzevria, endast ska användas till personer 65 år och äldre kvarstår. Folkhälsomyndigheten utreder fortsatt hur vaccinationen av personer under 65 år som har fått en första dos av Astra Zenecas vaccin ska fortgå. På Gotland är det omkring 1 400 personer som berörs.

Vaccination av personal i vård och omsorg är fortsatt pausad, detta enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten som på grund av bristande tillgång på vaccin uppmanar regionerna att använda vaccinet till att vaccinera äldre personer. Detta för att skydda de som löper störst risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Hit vänder du dig med frågor kring vaccination

  • Har du generella frågor kring vaccination eller covid-19 - ring det nationella upplysningsnumret 113 13 eller gå in på krisinformation.se
  • Har du generella, medicinska frågor rörande vaccin och vaccination - ring 1177 Vårdguiden
  • Har du specifika frågor kring dina medicinska förutsättningar, allergier eller medicinering - kontakta din ordinarie vårdcentral eller specialistmottagning. Detta gäller även om du besöker Gotland men är mantalsskriven och har din ordinarie mottagning på fastlandet.
  • Har du frågor kring hur vaccinationen går till på Gotland - gå in på gotland.se/covidvaccin
  • Vill du boka tid för vaccination och du ingår i aktuell grupp - ring 0498-26 98 00
  • Är du akut sjuk - ring alltid 112.