Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (9 april)

Publicerad 2021-04-09 14:27
Dagens rapport visar 37 nya fall av covid-19 på Gotland sedan föregående rapport. Gotland har nu totalt 3202 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade.

På lasarettet vårdas nu 5 patienter med covid-19 i smittsam fas. 4 vårdas på vårdavdelning och 1 patient vårdas på IVA. Ytterligare 1 patient får eftervård på IVA efter covid-19.

Det är nu viktigt att vi alla fortsätter att hjälps åt. Tillsammans kan vi bromsa smittan.

Det vilar ett stort ansvar på oss alla att tänka igenom vad vi kan göra både i vardagen och när vi är lediga för att minimera smittspridning av covid-19. Pandemin tar inte ledigt. Läs mer om vad du behöver tänka på https://gotland.se/ledighetercorona.
Tack för att du gör ditt bästa!

Information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages